การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สนข.ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์ เพื่อนำเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดโครงการ การประเมินทางเลือก และแผนการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 2 เวที

เวทีที่ 1 จัดขึ้นในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ผู้แทนสนข. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายราชัน มีน้อย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุม

เวทีที่ 2 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแหลมสน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มี ดร.จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ผู้แทนสนข. เป็นผู้กล่าวรายงานและนายอมรพันธ์ ศรีรักษ์ ปลัดอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานเปิดการประชุม

Scroll to Top