ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น...

อ่านต่อ...
รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น...

อ่านต่อ...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สนข.ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์...

อ่านต่อ...
การขอเปิดเผยเอกสารรายละเอียดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

ขอเปิดเผยเอกสารรายละเอียดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น...

อ่านต่อ...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น...

อ่านต่อ...
กิจกรรมการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมและเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) หน่วยงานระดับท้องถิ่น และประชาชน

สนข. และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองและเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่...

อ่านต่อ...
Scroll to Top