ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ วิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

เวทีที่ 1 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 
เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 
โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
https://forms.gle/48VhBTPmmsH9Y6J69

สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม
คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์

  โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088

  E-mail : ehialandbridge.ranongport@gmail.com

Scroll to Top