ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษา

  •   ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
  •   พื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลราชกรูด ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง และตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง      
Scroll to Top